Nation Building

Som alla vet började Liberia Dujar Association, LDA, sin utbildningsverksamhet i Liberia genom att bygga nya skolor och reparera befintliga. Idag har vi byggt och reparerat 19 skolor och lämnat 17 skolor till Liberias regering. De återstående två skolorna driver vi själva, en gymnasieskola, Liberia Dujar High School, samt Liberia Dujar University College, där vi driver Sjuksköterska -och Business Education program.

Genom vår kamp att driva dessa program, där ekonomin hela tiden står på spel, fick LDA rekommendationen att samarbeta med Care for Liberia Population (CALP). Projektet fick sitt stöd av Israeliska Ambassad i Ghana.

Enligt Dennis Toe, Project Director för Liberia Dujar Association-Liberia, gav israeliska ambassaden Liberia Dujar och CALP uppdraget att tillsammans reparera biblioteket i E.J Goodridge High School i Barnersvilles kommun, där våra skolor också ligger.

Reparationsarbetet tog två veckor och kostade 25 000 USD. Den 29 juni i år invigdes biblioteket av israeliska ambassadören Sholmit Sufa. Deltagande under programmet var bland andra representanter från utbildningsdepartementet och en riksdagsman, Richard Koon, som också är ledamot i kommunens fullmäktigeförsamling. LDA var huvudansvarig för projektet, som utföll till full belåtenhet för skolan och israeliska ambassaden.

Enligt den israeliska ambassadören ser ambassaden fram emot fortsatt samarbete i framtiden. Vi tackar Israeliska Ambassaden och ser också å vår sida fram emot mer samarbete i framtiden.

Se alla foton om deltagande och biblioteket.

 

Denna information är skriven av
Dennis Toe, Projekt Direktör, Liberia Dujar Association-Liberia.
Översättning till svenska: Lois Hemgren, Generalsekreterare, Liberia Dujar Association-Sweden

Taggar: Dennis Toe