ANDRA PROGRAM

Förutom skolutbildning finns behov av annan utbildning i Liberia. Många kan inte läsa och skriva eller räkna tillfredsställande, kunskaper som är nog så viktiga för att de ska kunna ta del av sina rättigheter, sköta sina små affärsverksamheter med framgång etc. Eftersom sjukvården i landet är ytterst bristfällig, behövs mer allmän kunskap om olika hälsofrågor. Att känna till sina mänskliga rättigheter kan leda till krav på myndigheter och andra institutioner att ändra behandlingen av landets medborgare.

Av dessa skäl har vi i våra skolor vid olika tillfällen drivit projekt inom HIV/AIDS och andra hälsofrågor, Läs- och Skrivkunnighet, Mänskliga Rättigheter och Jämställdhet. Dessa har genomförts i form av workshops eller omfattat några månaders utbildning och i de flesta fall finansierats av Radiohjälpen.