Liberia Dujar High School

Liberia Dujar High School ligger i Grassfield i utkanten av Monrovia och där undervisar vi barn från förskoleåldern till tolfte klass med ”studentexamen”.

För närvarande har vi cirka 800, tidigare uppåt 1500 elever. Vi har tidigare haft ett 'Literacy Program' med 68 elever, som inte går i skolan men genom programmet fått lära sig läsa och skriva. Detta program finansierades av Radiohjälpen.

Grassfieldskolan används ofta för nationella sammankomster för skolpersonal och dess elever har placerat sig mycket bra vid nationella prov.

 Foto: Per Hemgren

LDA-Swedens grundare och nuvarande generalsekreterare Lois Hemgren hälsar på eleverna vid den dagliga morgonuppställningen på skolgården.

 

Alla foto av: Per Hemgren.