LDAs beskyddare

Stefan de Vylder

Det är med glädje vi kan presentera vår rådgivare och ambassadör. Detta är inte någon mindre än Stefan de Vylder.

Stefan är nationalekonom och författare till en rad artiklar och böcker som även uppmärksammats internationellt. Han har tidigare bland annat arbetat som docent i utvecklingsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Sedan många år arbetar han som fristående forskare, konsult och författare.

Som rådgivare och ambassadör för Liberia Dujar Association-Sweden kan han ge stöd och råd till styrelse, personal och praktikanter samt sprida information om Liberia Dujar Association i olika sammanhang.

Detta är vi mycket glada över!

Foto av: Anna Hellerstedt